HOME

Identiteitsmarketing

Ondernemingen die aan identiteitsmarketing doen, nemen hun eigen identiteit als basis voor alles wat ze doen. Ze laten zich leiden door de vraag wat ze willen betekenen voor hun klanten, medewerkers, andere stakeholders en de samenleving en stemmen daar hun hele bedrijfsstrategie, denken en handelen op af.

De eerste vraag die we bij identiteitsmarketing stellen is:

‘Wat wil ik betekenen voor mijn klant?’

Bij identiteitsmarketing staat de klant centraal, maar is niet bepalend.

Bedrijven die aan identiteitsmarketing doen, gaan uit van de betekenis die ze kunnen hebben en ze weten dat daar behoefte aan is. Ze weten wie ze zijn, gaan uit van eigen kracht en zetten die in ten dienste van klanten, medewerkers en de samenleving waar ze onderdeel van uit maken.

ID Kompas laat ondernemers hun bedrijfsidentiteit (her)ontdekken.

Als je weet:

  • wat de identiteit van je bedrijf is (wie je bent)
  • waarom je bestaat
  • wat je wilt betekenen voor klanten, medewerkers en de samenleving

en je voert dat door in je bedrijf, dán ga je steviger en koersgericht ondernemen vanuit de kern van de zaak.

Dit levert het je op:

  • écht onderscheidend vermogen
  • een sterk merk
  • een imago dat aansluit op je identiteit
  • trouwe klanten ofwel liefhebbers die bewust kiezen voor jou
  • gelukkige medewerkers die zich verbonden voelen met je bedrijf
  • een beter financieel resultaat

Het loont, in alle opzichten, om aan identiteitsmarketing te doen.

Wil jij weten waar jouw bedrijf zich echt in onderscheidt en hoe jij klanten én medewerkers aan je bindt?
Start dan met je bedrijfsidentiteit.

Nieuwsgierig? Neem direct contact met mij op of bel 06 51 87 06 41

Vraag een gratis strategiesessie aan.