IDENTITEIT

Helderheid in waar je staat en voor gaat

Mensen doen zaken met mensen. Je wilt de verbinding aangaan met je zakelijke relaties.

Ondernemingen die aan identiteitsmarketing doen, nemen hun eigen identiteit als basis voor alles wat ze doen. Ze weten wie ze zijn, gaan uit van eigen kracht en zetten die in ten dienste van klanten, zakelijk partners, medewerkers en de maatschappij en stemmen daar hun strategie, denken en handelen op af.

De eerste vraag die we bij identiteitsmarketing stellen is:

‘Wat wil ik betekenen voor mijn klant?’

In een aantal sessies diepen we uit wat je bedrijfsidentiteit is en wat je wilt betekenen. Het geeft richting  aan je denken en doen. Het is je kompas.

Vragen stellen is de kern van identiteitsmarketing. Ontdekkende vragen, confronterende vragen, onverwachte vragen, verwarrende vragen… zullen zorgen voor nieuwe perspectieven.

Heb je je bedrijfsidentiteit bepaald dan kun je deze doorvertalen in je:

 • strategie
 • bedrijfsvoering
 • personeelsbeleid
 • marketing en
 • communicatie

Je boodschap wordt helder, is consistent en consequent.

Dit levert het je op:

 • écht onderscheidend vermogen
 • een sterk merk
 • een imago dat aansluit op je identiteit
 • weten wat bij je past en hoe je wilt en kunt meebewegen met de (veranderende) markt en maatschappij
 • trouwe klanten ofwel liefhebbers die bewust kiezen voor jou
 • gelukkige medewerkers die zich verbonden voelen met je bedrijf
 • een beter financieel resultaat

Het loont, in alle opzichten, om aan identiteitsmarketing te doen.

Trouwe klanten

Het levert je trouwe klanten op, want ze worden aangetrokken door je identiteit, je verhaal, waar je voor staat en naartoe gaat.

Gelukkige medewerkers

Het levert je gelukkige en loyale medewerkers op, omdat ze zich betrokken voelen bij je bedrijf, waarom je doet wat je doet en jouw waarden aansluiten bij hun waarden. Ze werken meer en beter samen, delen hun kennis met collega’s, zijn productiever en zijn minder vaak ziek.

Meer winst

Vanuit je identiteit en betekenisvol ondernemen is ook nog eens bijzonder winstgevend. Onderzoek naar betekenisgerichte ondernemingen (zogeheten Firms of Endearment) toont dit aan.

Bron: Conscious Capitalism, John Mackey en Raj Sisodia, 2013

Na 5 jaar was het financieel rendement van betekenisgerichte bedrijven meer dan het 3-voudige van dat van winstgerichte bedrijven. Na 15 jaar was het financieel rendement zelfs het 10-voudige!

Zie hiervoor de tabel uit het boek:

Wil jij weten waar jouw bedrijf zich echt in onderscheidt en hoe jij klanten én medewerkers aan je bindt?
Start dan met je bedrijfsidentiteit.

Bel me voor een kennismaking en wat ik voor jou kan betekenen: 06 – 51 87 06 41

© 2020 ID Kompas